Ny satsning på lärarutbildning: “Sätta utbildning på agendan”

Strängnäs kan, om knappt två år, vara ett alternativ för studenter som vill bli klasslärare i låg- och mellanstadiet. Utbildningen, som baseras på den finländska lärarutbildningen, förväntas starta hösten 2023.

Lars Ekström är kommundirektör i Strängnäs kommun och ordförande i Bildningsakademin. Bildningsakademin i Strängnäs har skrivit en avsiktsförklaring med Åbo akademi om att starta en lärarutbildning i Strängnäs.


Lärarutbildningen är en gemensam satsning av Bildningsakademin i Strängnäs och Åbo akademi. De har tecknat en avsiktsförklaring för en klasslärarutbildning, baserad på den finländska lärarutbildningen, i Sverige.

– Den finländska klasslärarutbildningen innehåller större andel pedagogik än den svenska motsvarigheten och ger en master of education, Det ingår även specialpedagogik i den finländska utbildning, vilket gör den annorlunda och intressant, säger Johan H Larson, vice ordförande i Bildningsakademin i Strängnäs.


Det finska skolsystemet är känt världen över och har ett gott rykte. Att lärarutbildningen i Strängnäs kommer att vara densamma som finländska lärare får i Finland ser även Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och ordförande i Bildningsakademin, som mycket positivt.

– Det är väldigt roligt, säger han.


Det är framförallt de praktiska momenten i lärarutbildningen som kommer att förläggas i Strängnäs. De akademiska delarna av utbildningen kommer att hållas på Uppsala universitet. Det är de kommunala låg- och mellanstadieskolorna som kommer att ta emot lärarstudenterna.

– Tanken är att undervisningen förläggs på några övningsskolor. Det kommer att vara både kommunens friskolor och de kommunala skolorna, men vi vet inte exakt vilka än.


Till en början ska lärarutbildningen kunna ta emot 40 elever per år. När eleverna har genomgått den femåriga utbildningen kommer de att kunna arbeta som lärare i flera länder.

– De kommer att ha legitimerad behörighet att arbeta i hela Norden.


Att Strängnäs blir en studentstad kan vara viktigt, enligt Lars.

– Det har länge funnits en önskan om en högre utbildning i Strängnäs och det är viktigt ur många aspekter. Strängnäs har varit en bildningsstad och vi vill sätta utbildning på agendan allt mer. Vi vill trygga vår kompetensförsörjning i hela kommunen och denna utbildning ger oss alla möjligheter.


Lärarutbildningen blir på så sätt en del i LÄS-projektet, som är en fortbildning för kommunens lärare, som arbetar för att förbättra skolresultaten samt att göra Strängnäs till en bildningsstad igen.

– LÄS-projektet uppkom för att vi såg att vi hade för låga resultat i skolan och nu vill vi förbättra resultaten.


Än så länge är planeringen för lärarutbildningen i en startningsfas och i nuläget är planen att utbildningen ska kunna starta höstterminen år 2023.

– Vi kommer nu att börja arbeta i grupper på de olika skolorna och sedan kommer vi att titta närmare på finansiering, var pengarna ska komma ifrån för att finansiera utbildningen. Huruvida vi kommer att kunna erbjuda studentbostäder till de elever som kommer hit för att studera eller om de kommer att bo i Uppsala. Vi har även tät kontakt med Finland och kommer troligen åka dit till våren.


Text: Serafia Olausson