Privatpersoners hantering av invasiva arter behöver bli bättre


Elwira Lindell tar emot avfallet på Kvitten återvinningscentral i Strängnäs.

Parkslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och mördarsnigel är några av de problematiska invasiva arter som finns i Sverige. Arterna kan orsaka skada på befintligt ekosystem och markägare rekommenderas att begränsa spridningen.


För att minska spridning och den negativa inverkan på den biologiska mångfalden ombeds privatpersoner att också rapportera förekomst och utbredning till Naturvårdsverket.

 

DU MÅSTE LOGGA IN FÖR ATT LÄSA HELA ARTIKELN