Mariefreds skolas nya rektor: “Vi ska bli skarpare och mer på tårna”


Joakim Graffner vill att Mariefreds skola blir den bästa skolan i kommunen.

Mariefreds skolas nya rektor Joakim Graffner vill se en enhetlig lärarkår som jobbar med transparens, öppenhet och delaktighet. Målet är att återerövra platsen som bästa skolan i kommunen och att göra Mariefreds skola till ett föredöme.


Joakim har en lång erfarenhet som både skolledare och skolchef i Södertälje kommun. Han har framförallt arbetat med gymnasieskolor och vuxenutbildning men efter att ha pratat mycket med gymnasieskolornas elever och sett utvecklingen där kände han att han behövdes i grundskolan.


 

DU MÅSTE LOGGA IN FÖR ATT LÄSA HELA ARTIKELN