Ljudet av öländska stenar


Slagverksensemblen Hidden Mother har fått sitt namn från ett fenomen från fotografins barndom. De så kallade Hidden Mother-fotografierna dök upp under andra hälften av 1800-talet.

Slagverksensemblen Hidden Mother kommer att delta i Nutida musik-festivalen i Stallarholmen den 28 augusti. Hidden Mother bildades år 2010 i Stockholm och är idag en duo som består av Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson.


Ulrik berättar att namnet Hidden Mother är benämningen på ett fenomen från fotografins barndom. De så kallade Hidden Mother-fotografierna dök upp under andra hälften av 1800-talet.


 

DU MÅSTE LOGGA IN FÖR ATT LÄSA HELA ARTIKELN