Ett skogsbruk som ignorerar miljön, arterna och klimatet

Kalhyggena och monokulturerna ökar i omfattning och storlek i hela Sörmland. Skogsindustrin har länge hävdat att mer skogsbruk är bra för klimatet. Enligt Skogsstyrelsen är det en förnybar resurs som med fördel kan brukas i vinstintressen för skogsägare.Markförstöring och urlakning eftersom hyggena är i lutande plan enligt Hans Ring.

Foto: Malin RosénDU MÅSTE LOGGA IN FÖR ATT LÄSA HELA ARTIKELN