Om Mariefreds Tidning genom tiderna

Det äldsta belägget för en tidning i Mariefred är från mars 1817 då Mariefreds Weckoblad började utkomma. I augusti 1824 upphörde den. Den finns att läsa på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Den 17 november 1866 utkom Mariefreds Tidning för första gången och utgivningen fortsatte till den 24 februari 1877. Dess förste redaktör hette Frans August Öhman som före sin tid som redaktör var boktryckare i Mariefred. Tidningen utkom en gång i veckan. Under ett och ett halvt år i början på 1870-talet ersattes dock Mariefreds Tidning av Nya Södermanlands-Posten.

Den 3 mars 1877 bytte tidningen namn och kallades Mariefreds Nya Tidning ända fram till december 1902 då den bytte till Mariefredstidningen. Tidningens redaktör var under de två första åren Carl-August Schön, som hade flyttat från Uppsala till Mariefred samma år.

Näste chefredaktör var filosofie kandidaten Hugo Hägglund och under hans tid hette tidningen Mariefreds-Tidningen/Tidning för Mariefreds stad och Gripsholms fögderi. Den utkom på tisdagar och fredagar och källorna uppger att dess ”politiska tendens var moderat liberal”. Under den här perioden bestod tidningen av 4 sidor och trycktes de två första åren på Schöns tryckeri och de två sista på Hägglunds – båda i Mariefred.

Mellan 5 december 1905 och 7 december 1953 återkom namnet Mariefreds Tidning. Under det första året hade den tillägget Mariefredstraktens Nyhets- och Annonsblad och mellan 1905 och 1916 hade den underrubriken Nyhets- och Allmänt Annonsorgan för staden och landsorten. Och de tre åren mellan 1906 och 1909 kallades den Mariefredstraktens enda Nyhets- och Annonsorgan.

År 1953 upptogs Mariefreds Tidning i Strengnäs Tidning men sedan 2007 är den en självständig tidning – nu med drygt 3 000 prenumeranter.

Vägen till dagens Mariefreds Tidning gick via en gratistidning som från 2005 låg som bilaga i Strängnäsjournalen. Hösten 2006 inleddes en värvningskampanj för att skaffa prenumeranter och i början av 2007 var antalet prenumeranter uppe i 2 000 och två senare i 3 000.